Manhaj Salapi Umno wal Istidlal

M

Menurut Mohd Fikri Mardia Baharuddin, lebai Ustaz Lariba layak dipanggil ustaz kewangan Islam kerana dia mampu menerangkan tentang riba yang simple walaupun dia tak boleh mensyarah kitab muktabar dan jahil bahasa arab.

Jadi, gua bagi gelaran kepada Wan Zikri Ishak sebagai ustaz sifat solat Nabi kerana dia boleh terangkan secara detail sifat solat walaupun dia tak boleh berbahasa arab.

Selain itu, gua bagi gelaran ustaz gerakan Islam kepada Khairil Khider kerana beliau mampu menerangkan rukun usrah dan 10 muwasafat dengan baik walaupun tak pandai usul fiqh.

Tak lupa juga, gelaran ustaz buku-buku terjemahan Islam kepada Hadi Akmal, kerana beliau sangat alim lagi faqih tentang buku-buku terjemahan Islam walaupun tauhid beliau sedikit goyang.

Ohya, ustaz sifat wudu’ Nabi juga boleh diberikan kepada Mohd Nor Affan kerana beliau mampu menerangkan dengan detail tentang setiap sifat dalam wudu’ berserta dalil.

Alangkah mudahnya jadi ustaz!

Koh koh koh!!!

Mengenai penulis

Tambah komen

Admin

Who is aLiph.My?

Official blog of Aliff Ahmad (Aliff Shariffuddin) also known as Abu Fedora al-Turkistani. His real name is Ahmad Aliff A S Ahmad Shariffuddin. The co-founder of Scrut.my , Ifmal.com , Idsb.my and Coin.my.